Ruud Gullit opent Expo over slavernij in het Groninger Forum.

.

Een expositie over de slavernij in het Groninger Forum mag alleen gebonden zijn de geldende tendensen van de mainstream. De opening zal daarom gepaard gaan met een serenade van excuusbetuigingen aan Ruud Gullit, Edgar Davids en en Badr Harem. Wij zijn als blanken de enige en echte schuldigen; een stereotype die volledig waar is en tot het einde der tijden zal gelden.

Socioloog Jack Wallage gaat uit spijt de hielen likken van Ali B. die plotseling uit de Samsonite koffer van Gullit springt. Ali B. hield een mes klem tussen zijn tanden uit eerbetoon aan de rooftochten van zijn voorouders op het Europese contionent, waar menig sappig blondje werd meegenomen om als slaaf gelukkig te worden in Marokko. Ali en zijn vele voorvaderen waren uitgekeken op de Aziaten van de Arabische slavenhandel. Beetje verwend als je nagaat dat de hele harem altijd gevuld werd met mooie zwarte vrouwen van de inheems Afrikaanse handel. Als dat geen discriminatie is! Een mens wil altijd meer en zo gaat dat ook met excuus.   

Kennis over de slavernij die verder gaat als wat de mainstream ons vertelt is een zware last; je staat alleen.

Creativiteit en kunst moeten tegenwoordig gebonden zijn aan de tendensen van de mainstream en is daarom helemaal niet creatief of orgineel meer; het is pure meeloperij.

Wie werkelijk orgineel en creatief is wordt verketterd of verbannen en dat uiten we in een moderne stijl; je wordt gewoon genegeerd.

Slavernij is van alle tijden in vele vormen, in alle landen en in wisselende wreedheden aanwezig. Ook nu; de moderne kinderslavernij om Nike’s voor ons te maken bijvoorbeeld. Of spijkerbroeken. We kopen lekker door en betonen over een paar eeuwen onze spijt. Maar nu even niet. 

Artikel uit de Dagelijkse Standaard.nl met daarop uitgebreide en aanvullende reacties. Het merendeel kende ik al.

Vergeten en verzwegen (christen)slaven

Geplaatst door Herman Meijer op 12 november, 2013 – 19:00

Door het oplaaien van het debat over Zwarte Piet gaat het de laatste tijd weer veel over slavernij. Er waren echter ook veel witte slaven – de zogenaamde christenslaven – daar hoor je echter niemand over.

De afgelopen weken vielen de woorden slaaf, slavernij en dergelijken vaak in de media. Zeker in combinatie met zwarte piet. Daarbij lijkt het vaak alsof westerlingen, de blanken, de daders waren en mensen met een zwarte huidskleur het slachtoffer. Helaas is dat een juiste voorstelling van zaken. De slavenhandel is een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Zeker ook een hele zwarte bladzijde in de geschiedenis van Nederland.

Die voorstelling van zaken is echter niet het hele verhaal. Het is goed om, bij de discussies die de afgelopen tijd gevoerd worden, het complete plaatje te zien. Blanke mensen waren niet alleen de daders, zij waren ook slachtoffer. Ik werd daarop gewezen door een lezer van DDS die mij een mail stuurde via mijn site. Zij zond mij wat informatie over christenslaven. Nu had ik vaker van dit fenomeen gehoord, maar ik realiseerde mij dat ik er eigenlijk niets van wist. En dat is vreemd!

Galeischepen
Ten tijde van de trans-Atlantische slavenhandel, het brengen van Afrikaanse slaven naar Amerika, waren er ongelofelijk veel slaven in de islamitische wereld. Een fractie van hen waren de zogenaamde christenslaven. Dit waren West-Europese slaven die door Noord-Afrikaanse slavenhandelaars van schepen werden geplukt. Ook bezochten de zeerovers regelmatig kustplaatsen in Spanje, Italië en Frankrijk om slaven mee te nemen. De meeste van deze (mannelijke) slaven kwamen op de galeischepen terecht. Een gruwelijk einde van hun leven wachtte hen.

Ook Nederlanders Share on emailShare on tumblrShare on hyvesShare on nujij

 
 
 • login of registreer om te reagerenReactieswaren de dupe. Cijfers hierover verschillen. Waarschijnlijk zijn het er rond de tienduizend geweest. De meeste van hen werden op de Noordzee van vissersschepen gehaald. Af en toe kwamen zeerovers zelfs op de Nederlandse kusten om mensen mee te nemen en tot slaaf te maken. Hetzelfde geldt voor Ierland en Engeland. Er gaan zelfs verhalen de ronde dat de kapers af en toe nog noordelijker kwamen.Michiel de Ruyter
  Over de christenslaven is weinig bekend. Hun totale aantal wordt door sommigen op 1,25 miljoen geschat. Sommigen van hen hadden mazzel. De Barbarijse zeerovers gaven familieleden af en toe de gelegenheid hun geliefden vrij te kopen. Ook werden gevangen genomen kapers regelmatig geruild voor christenslaven. Michiel de Ruyter, bij een ieder bekend, heeft dat ook gedaan. Hij liet Tunisische kapers vrij in ruil voor vrijlating van slaven. Daarmee verschilt deze slavernij en slavenhandel trouwens van de slavenhandel die bijvoorbeeld Nederlanders hebben gevoerd. Het was voor een negerslaaf in Amerika uitgesloten om geruild of vrijgekocht te worden.

  Het verhaal van de christenslaven is ernstig onder belicht. Nergens staat, bij mijn weten, een monument voor deze sneue stakkers. Op school wordt er geen aandacht aan besteed. In de recente discussies rondom slavernij wordt het thema niet eens aangestipt. We zijn het vergeten en het lijkt wel alsof we dat nog prettig vinden ook.

  Geheugen
  Ik schrijf dit allemaal niet om de trans-Atlantische slavenhandel te bagatelliseren. Wat Nederlanders in vroegere tijden (onder andere) hebben gedaan, valt niet goed te praten. De geschiedenis van de christenslaven is echter ook onderdeel van het complete plaatje. Slavernij was een wereldwijde gruweldaad die door alle volken werd bedreven. Ook waren alle volken er slachtoffer van. Naast de negerslaven werden in Afrika christenslaven gehouden, er was Arabische slavenhandel en we moeten de inheemse slavenhandel in Afrika ook niet vergeten.

  Laten we met z’n allen blij zijn dat de wereld op het gebied van slavernij een stuk beschaafder is geworden. Daarnaast is het goed om met z’n allen de krachten te bundelen en de nog bestaande slavernij op de wereld gezamenlijk te bestrijden. En nee, VN, daarmee bedoel ik niet zwarte piet.

  Ook zou het goed zijn als we de christenslaven en andere vergeten en verzwegen slaven(groepen) weer een plekje geven in onze geschiedenisboeken en in ons nationale geheugen.

  Hopelijk is dit artikel daarvoor een eerste aanzet. Helpt u mee?

  U kunt mij volgen op Twitter. Kijkt u ook eens op mijn site.

Het begrip “slaaf” heeft door de eeuwen heen
verschillende betekenissen gehad. Allen wel gekenmerkt door onvrijheid en
afhankelijkheid.
Zo werden Romeinen die er niet in slaagden om aan hun verplichtingen te
voldoen, genoodzaakt zichzelf of hun kinderen als slaaf te verkopen (met
bloedend hart, dat wel).

Dit om nog erger te voorkomen.
Romeinse en Griekse slaven konden zelfs belangrijke maatschappelijke posities
bereiken, ze zaten niet op de stoel van de beslisser, maar hadden wel veel invloed.

Sommigen hadden het uitzicht om een vrije burger te worden.
Afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden is het dus niet allemaal
wreedheid en onrecht geweest in het verleden.
Vaak waren slaven krijgsgevangen van stammenoorlogen, die door de overwinnende
stam als slaven werden gebruikt of aan slavenhandelaren werden verkocht.

 

DE ZWARTE SLAVERNIJ

De zwarte slavernij is een uitvinding van de Afrikanen zelf.
De vele stammenoorlogen, leverden regelmatig gevangenen op. Nederlandese
schepen (dus niet de staat) die op zoek waren naar specerijen, gingen vaak bij
de Afrikaanse kust aan land om mondvoorraad in te slaan. Zij kregen deze gevangenen vaak
als slaven aangeboden door de Afrikaanse machthebbers van die dagen. Surinamers
stammen deels ook af van zwarte slavenhandelaren. Behalve door Afrikanen,
droegen ook Arabieren bij aan de slavenhandel. Het aandeel van Nederland
(overwegend Hollanders en Zeeuwen) in de slavenhandel vanuit Afrika was met 5%,
veel minder dan van landen als Spanje, Portugal enz. Van deze landen werd
zelden een spijtbetuiging gehoord!

Soms vielen Hollanders en Zeeuwen, zelf ten prooi aan
Arabische slavenhandelaren.
De bijdragen van Nederlanders destijds waren veelal beperkt tot het
transporteren van de slaven, wat tot 1835 duurde. Tijdens het transport konden de omstandigheden soms
wreed en onmenselijk zijn. 
De slaven welke als “koopwaar” te boek stonden, werden soms beter -of
minder slecht- door de handelaren verzorgd dan door de hun vijandige stammen en
Arabieren.

Eenmaal op de plantage, konden de plantage-eigenaren niet meer
onbeperkt alles doen met slaven. Het waren geen lijfeigenen zoals hier in de
middeleeuwen.
Dat de mensheid dit soort verleden nu betreurt is prima. Dat geldt voor alle
misstanden. Maar om spijt te betuigen over zaken die zijn gepasseerd onder
totaal andere maatschappelijke omstandigheden dan de hedendaagse, is totaal
onzinnig en buiten de realiteit. Of gaan de Italianen nu ook nog eens na wie de
nazaten waren van de Christenen die door de Romeinen voor de leeuwen zijn geworpen.
Dat volksvermaak in Rome stelde de slavernij in de schaduw.

HANDEL en RIJKDOM

De WIC (waaronder de slavenhandel viel in de zgn.
driehoeksvaart: Met goederen naar Afrika, slaven kopen en brengen naar
Caribisch gebied, suiker halen en brengen naar Holland), is vooral
verliesgevend geweest.
De rijkdom van de gouden eeuw kwam vooral van de VOC, de handel op Azie. Het
recht op kaapvaart van de WIC leverde soms ook een mooie buit op (de
zilvervloot bvb).

SPIJTBETUIGINGEN

De Heer Asscher heeft met zijn berouw- en spijtbetuiging
niet namens mij gesproken.
Het wordt langzamerhand een ziekelijke vertoning: het lijkt wel of de
nederlandse politieke “elite” elk historisch besef ontbeert.

De hypocriete en de softe wijze waarop Nederlandse politici nu reageren is kenmerkend.

Ik verzoek de regering dringend om verdere excuses en
vergoedingsacties achterwege te laten.

Tijd om deze geschiedenissen te verlaten en positief aan de
huidige omgeving te werken.

 
Vote up!

15

 
Vote down!

-1

AdriePVV op 12 november, 2013 – 19:30

Geschiedenis islam

Er zijn wel meer feiten die niet zo bekend zijn in het westen en die ook niet op school geleerd worden.

http://ejbron.wordpress.com/2012/08/16/historie-1400-jaar-islamitische-expansie-islamitisch-

imperialisme-en-islamitische-slavenhandel/

 
Vote up!

7

 
Vote down!

-1

Happel op 12 november, 2013 – 19:39

Slavernij.

Een deel van de zwarte slaven rond midden Afrika werden door arabieren gevangen genomen en doorgeleverd aan de nederlanders, engelsen en anderen, met bestemming Zuid Amerika.

De arabieren gaan dus ook niet vrijuit, en hielden bovendien privé veel slaven waaronder ook vrouwelijke voor hun Harems.

Slaven waren leverbaar in wit en zwart, en alles daar tussenin.

Bedenk dat een leven in die tijd weinig waarde had. Voor slaven maakte men een uitzondering omdat alleen een levende slaaf waarde had.

 
Vote up!

5

 
Vote down!

0

Vinque op 12 november, 2013 – 19:40

Kunta Kinte

Sinterklaas, voorheen de kindervriend/ nu de Kunta Kinte geselaar/oh gij witten u zijt met schuld belaan/ Haalde slaven op aan de kust/Maar hoe kwamen die krullenbollen daar?

De clou is dat de binnenlandse transporten voornamelijk door Arabieren en zwarte stammen werd gedaan. Kijkend naar de feiten dan moet de schuld worden verdeeld. Dat praat zeker niets goed maar om de schuld bij blanken de leggen is minder dan de halve waarheid. Google ook eens -Devshirme-

 
Vote up!

4

 
Vote down!

0

Altea-Hills op 12 november, 2013 – 19:40

Slaven.

Volgens mij zijn die er nog in Nederland,de werk slaaf,hij word bestolen door de staat,en veel vreemdelingen eten op zijn rug mee als paracieten.

Terwijl de werkslaaf door moet werken tot aan zijn 67 ste jaar,en hoeveel behalen deze eindstreep.

 
Vote up!

9

 
Vote down!

0

Jaantje op 12 november, 2013 – 19:45

Christian slaves,Muslim

Christian slaves,Muslim masters:White slavery in the Mediterranean,the barbary Coast and Italy.

White slaves African masters.

White Cargo.

Is een en ander over te vinden en te lezen^

 
Vote up!

4

 
Vote down!

-1

WW op 12 november, 2013 – 19:53

Ierse slaven

Er waren op de engelse cariben ook vele ierse slaven. Dit wordt ook nergens genoemd.

 
Vote up!

3

 
Vote down!

-1

Jaantje op 12 november, 2013 – 20:00

WW:Daar gaat het boek White

WW:Daar gaat het boek White Cargo over The Forgotten History of Britain’s White Slaves in America.

 
Vote up!

3

 
Vote down!

-2

WW op 12 november, 2013 – 20:12

@jaantje

Nooit gelezen, zal het eens downloaden. Bedankt voor de tip.

 
Vote up!

3

 
Vote down!

0

Richard de II2 op 12 november, 2013 – 20:18

Dit stuk is van arabist Hans

Dit stuk is van arabist Hans Jansen is een aanrader voor iedereen die in het onderwerp geïnteresseerd is. En dat zijn zo al edn half miljoen afrosuri’s en antillianen:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/10/hans_jansen_slavernij_en_ra…

Dan besef je dat er echt iets mis is met niet-christelijk arabische culturen.

 
Vote up!

3

 
Vote down!

-1

Jaantje op 12 november, 2013 – 21:02

Die boeken kwam ik trouwens

Die boeken kwam ik trouwens tegen door een stukje op antvenin en van idd Hans Jansen.

Zelf wist ik het door oudere boeken waarin beschreven werd hoe men slaven door de woestijn versleepte en de man met de kamelenzweep.

Ze gingen heel ver die rovers tot aan de Noorse kusten.

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s