Nog meer anti ESM voer uit Realiteitsblog.

.

.

Ik heb een aantal gedeeltes uit de realiteitsblog bij elkaar gezocht, die ik het meest interessant vond en betrekking hebben op het falen van de ESM.

Het is begrijpelijk opgeschreven en de rekensommetjes zijn aannemelijk.

Dus uit de REALITEITSBLOG. Voor meer info zie de site zelve.

.

Met een aantal dingen ben ik het niet eens, maar in de grote lijnen wel. Griekenland en Spanje kunnen b.v niet uit de euro en met een eigen munt verder gaan naast de euro, omdat dan de gigantische derivaten echt geactiveerd gaan worden.

.

.———————————————————————————————–

Situatie Spanje
Spanje heeft eind 2012 een officiële staatsschuld van een kleine 80% van het Spaanse BNP. Als je de schulden van de lokale Spaanse overheden meetelt, kom je al snel boven de 100% BNP uit, oftewel ruim 1000 miljard euro. Vervolgens zullen veel banken genationaliseerd c.q. geherkapitaliseerd moeten worden. Dit zou gaan om 140 miljard euro. In werkelijkheid is dat bedrag echter vele malen groter.

Spaanse bankensector failliet
De private schulden in Spanje liggen op 220% van het BNP, oftewel zo’n 2300 miljard euro. De eerder vermelde 140 miljard betreft een zeer optimistische schatting van de uitstaande bankleningen die niet terugbetaald kunnen worden. Als dat al zou kloppen, dan zou Spanje te redden zijn door 140 miljard naar die banken over te maken, is de stelling van sommige (naïeve?) analisten. Die 140 miljard is helaas slechts het topje van de ijsberg. Het gros van de Spaanse banken heeft de huizen nog tegen de piekwaarde uit 2008 op de balans staan, terwijl die prijzen inmiddels al zo’n 30-40% gedaald zijn. Tevens wordt er geen rekening gehouden met een nog vergaande verdere daling van nog eens 30 a 50%. Ook zijn de banken nog erg schuw met executieverkopen, omdat ze maar al te goed snappen dat het dan snel van kwaad tot erger zal lopen met de huizenprijzen. Met een werkloosheid van 24,4%, een jeugdwerkloosheid van 52%, en de zeer lage hypotheekrente (die dus kan stijgen), kunnen de zaken snel uit de hand lopen. Daarnaast zullen nog veel meer bedrijven failliet gaan door de recessie, waardoor nog meer zakelijke leningen afgeschreven zullen moeten worden. Er is weinig fantasie voor nodig om het tekort van de Spaanse banken op vele honderden miljarden te schatten. Mocht de Spaanse overheid deze banken willen redden, dan is er eerder 300 a 500+ miljard euro nodig.

Spanje bouwt in het geheim grote schulden op bij Duitsland, Nederland, Luxemburg en Finland
Middels het Target2 systeem, is het voor de Spaanse centrale bank mogelijk gebleken een schuld van honderden miljarden euro’s (276 miljard eind maart, stijging van 65 miljard in een maand) op te bouwen bij de Duitse Bundesbank, Nederlandse DNB, Finse en Luxemburgse centrale bank (in die volgorde). In de grafiek zie je dat de schuld steeds sneller toeneemt. Als je alle eerder vermelde bedragen laag inschat en bij elkaar optelt (80% officieel + 20% lokale overheden + 30% herkapitalisatie + ~30% Target2), dan heeft Spanje in werkelijkheid een schuld van meer dan 160% van het BNP, oftewel 1600+ miljard euro. En elke maand stijgt die schuld met tussen de 7 en 10% van het BNP (70-100 miljard i.v.m. oplopende Target2 schuld, toenemende herkapitaliseringsbehoefte banken en de economische recessie waardoor BNP daalt). Meer over Target2 en reacties centrale banken.

Rentelasten
De rente op 10-jarige Spaanse obligaties ligt nu rond de 6%, en dat is waarschijnlijk nog maar het begin. Bij een schuld van 1600 miljard euro (na volledige herkapitalisering) betekent dat een kostenpost van 96 miljard euro per jaar. De belastinginkomsten in Spanje liggen (nu nog) op zo’n 350 miljard euro, wat betekent dat er na onderhoudskosten van de staatsschuld slechts 255 miljard euro overblijft en dat dus zo’n 27,5% van de overheidsinkomsten direct naar rentevergoedingen stroomt. Een onhoudbare situatie, zeker als de rente verder stijgt. Dan is het heel snel over en uit en rest niets anders dan een Spaans bankroet.

Het ESM is een wassen neus
Los van het feit dat het ESM een monster in schaapskleren is dat de soevereiniteit van de Europese landen vernietigt, is het totaal incapabel om de Spaanse (en snel daarna Italiaanse) crisis op te lossen. De landen in de Eurozone hebben samen voor 700 miljard euro aan garanties gegeven aan het ESM. Het ESM kan vervolgens op eigen houtje en zonder enige verantwoording af te leggen dit geld verdelen naar landen in nood. Eind maart is het uitgebreid naar 800 miljard euro, waarvan 300 miljard al gereserveerd is voor Griekenland.

Het ESM zou de mega-bazooka zijn die de Euro kan redden, maar een simpele rekensom laat zien dat het ESM niet veel meer is dan een waterpistooltje. Zo is 200 miljard van het ESM reeds gebruikt voor o.a. Griekenland en Portugal. 400 miljard euro zal pas in/eind 2013 beschikbaar komen. Dan blijft er dit jaar slechts 200 miljard over. En dan moet je nog meerekenen dat Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, Cyprus en Malta onmogelijk bij kunnen dragen aan hun eigen redding, wat betekent dat er nog maar zo’n 130 miljard over is om te besteden dit jaar. Sterker nog, als je bij die eerste 200 miljard het aandeel van de PIIGS landen aftrekt (zij kunnen hun garanties klaarblijkelijk niet waarmaken), staat het ESM voor 2012 al zo goed als in de min.

Alleen de kapitaalvlucht uit Italië en Spanje tappen het ESM al leeg
Los van het feit dat het ESM (nu nog) niet gebruikt mag worden om banken te redden, is de kapitaalvlucht vanuit Italië en Spanje al voldoende om het ESM voor het einde van 2012 leeg te tappen. Zolang landen hun bankensector moeten/willen redden, is de situatie voor zowel Spanje, Italië als Griekenland hopeloos. En zolang de Noordelijke Euro-landen de zuidelijke willen blijven redden, zal hun uiteindelijke bestemming (totaal bankroet gehele Eurozone) verbonden blijven.

Begrotingstekort Nederland en mega-bazooka’s
In Nederland is het begrotingstekort over 2013 voorlopig verlaagd naar 3,0%, wat nog steeds een zeer groot tekort is. 3,0% slaat namelijk niet op 3% van de overheidsinkomsten, maar op 3% van het BNP. Met een BNP van 640 miljard euro beschikt Nederland slechts over 258 miljard aan overheidsinkomsten. Het tekort van 3% BNP (19 miljard) is dus in werkelijkheid een pittige 7,3% van de overheidsinkomsten. De overheid moet dus 7,3% minder uit gaan geven om tot een begrotingsevenwicht te komen. Er staan ons dus draconische bezuinigingen te wachten in 2013 en verder. Als het BNP lichtjes gaat dalen en daarnaast de garanties aan het ESM volgestort moeten worden, dan gaat de pijn heel tastbaar worden en kan Nederland ineens voor het voldongen feit staan van bezuinigingen van tientallen miljarden euro’s. Zeg dan maar vaarwel tegen de welvaartsstaat Nederland. Het Target2 saldo van de DNB staat momenteel op 144 miljard euro (kleine 7 maanden van alle overheidsinkomsten!) en is sterk stijgende. Als de PIIGS-landen uiteindelijk en onvermijdelijk de Euro vaarwel zeggen, stijgt onze staatsschuld in een klap met dat bedrag.

Om de Euro in stand te houden, zullen daarnaast nog vele honderden miljarden per jaar naar de PIIGS-landen moeten stromen vanuit Duitsland en Nederland. Als Nederland daar 10%-15% van moet betalen (zodra Italië en Spanje wegvallen als bijdragers), is de conclusie snel getrokken: De Eurozone houdt alleen stand als de Duitsers en Nederlanders (en Luxemburg en Finland) al hun welvaart aan Zuid Europa willen geven. Mogelijk dat de eurofiele VVD, CDA en D66 zelfs zo gek zijn om dit nog een tijd erdoorheen te willen drukken, maar mijn vermoeden is dat het volk dan uit noodzaak toch maar een SP-PVV coalitie aan de macht laat om de Euro-puinhoop definitief op te ruimen.

Hoe jezelf te beschermen tegen de drukpers van Draghi
Een voor de hand liggende oplossing is uiteraard het ongelimiteerd aanzetten van de drukpers. Duitsland zal op zijn zachtst gezegd “not amused” zijn en het kan dan dus zijn dat Duitsland als eerste uit de Euro stapt. Maar als Draghi vanachter zijn computer iets te vaak op Ctrl-P gedrukt heeft om nog meer biljoenen aan Euro-biljetten (gaat in werkelijkheid allemaal digitaal uiteraard) af te drukken, zal uiteindelijk toch flinke inflatie toeslaan. Als dat gebeurt, dan kan je je tegen deze sterke koopkrachtvermindering van je spaartegoeden beschermen door inflatie-bestendige investeringen te doen.
Lees deze twee artikelen op ZeroHedge en je krijgt een idee hoe ik erover denk. Kort samengevat: Je geld z.s.m. voorlopig buiten de Euro stallen in b.v. US Dollars. Zodra de Euro (en de Europese beurzen) instort en zilver en goud tijdelijk omlaag gaan, wissel je je dollars om in *fysieke* edelmetalen. Het is een beetje casino-strategie, want hoewel de USD tot op heden in elke crisis als veilige haven gezien wordt (en stijgt dan dus), is er uiteraard geen garantie dat de USD-koers stijgt. Daarom is het verstandig om alvast een deel van je kapitaal in goud en zilver (meer groeipotentieel, maar volatieler dan goud) om te zetten. Goedkope landbouwgrond is ook een optie, maar lastiger te verwezenlijken. Zoek o.a. op Jim Rogers en Marc Faber als je nog meer ideeën op wilt doen om jezelf te beschermen tegen hoge of zelfs hyperinflatie.

De twee artikelen:
Relatie tussen goudprijs en mate van bijdrukken geld
Get physical Gold and Silver (lees vooral reactie Roger O. Thornhill voor strategie)

Zal Merkel Rajoy voor zijn?
Doet Rajoy dat niet, dan zal uiteindelijk Duitsland zich gedwongen voelen om uit de Euro te stappen. Ze hebben in Duitsland inmiddels wetswijzigingen doorgevoerd die het Duitsland mogelijk maken om uit de Euro te stappen, maar wel in de EU te blijven. Als Europa het gestoorde idee krijgt om te gaan proberen Spanje en Italië te redden, dan zullen de kosten voor Duitsland, Frankrijk, Nederland en Finland zo bizar hoog worden, dat er bezuinigingsronde na bezuinigingsronde doorgevoerd zal moeten worden. Rondes waarbij de huidige bezuinigingen in het niet vallen. Het kan nog een tijd uitgesteld worden, maar uiteindelijk zal de Noord Europese bevolking de welvaartsdaling niet meer accepteren en eisen dat Duitsland (en Nederland, Luxemburg, Finland) uit de Euro stappen.

ESM kansloos mechanisme
In een volgend artikel zal ik verder uitleggen waarom het ESM een wassen neus is. Er liggen momenteel 700 miljard Euro aan garanties in het ESM, maar zodra je de garanties van de landen die eigenlijk al bankroet zijn eraf trekt, blijft er bar weinig over en mogen Duitsland, Frankrijk, Nederland en Finland alles betalen. En de resterende 450 miljard is met veel optimisme misschien net genoeg om Spanje en Italië een klein jaar boven water te houden. Daarna zijn snel veelvouden van dat bedrag nodig. Of de Noordelijke landen die biljoenen Euro’s gewoon gaan betalen, of dat ze de ECB vragen om de drukpers op volle toeren te laten draaien, dat maakt voor de uiteindelijke welvaartsdaling van de Noord Europeanen weinig uit. Geld weggeven of de koopkracht van je geld vernietigen middels inflatie; het effect is hetzelfde.

Basta!
Hoe snel gaat Merkel onder ogen zien dat de Euro een doodlopend traject is? Als ze slim is, trekt ze zelf de stekker eruit, nog voordat Rajoy dat voor haar doet. Maar ergens is de tweede situatie natuurlijk diplomatiek beter voor haar. Zij is dan niet de persoon geweest die de Euro de doodsteek gegeven heeft. Als dat haar strategie wordt, dan zal ze Spanje, net als Griekenland, het vuur aan de schenen leggen en zeer hoge bezuinigingen en offers vragen, totdat Rajoy zich gedwongen voelt om tot een conclusie te komen: “Basta!”

Gaan Merkel en Draghi de Euro redden?
Alle ogen zijn dus weer op Draghi en Merkel gericht. Wat kunnen ze nog doen? Het ESM*** zal snel incapabel blijken als Spanje en/of Italië in de problemen komen. Merkel heeft een tijd terug al met nog grotere stelligheid gezegd dat Euro-obligaties volkomen uitgesloten zijn. Ik denk echter dat dat de enige manier is om het Eurocircus nog een tijdje te laten draaien. Als Merkel hiermee instemt, betekent het wel dat de rentelasten van Duitsland flink zullen stijgen. De Duitse, Finse en Nederlandse belastingbetalers gaan het flink in de portemonnee voelen als we koste wat koste de Eurozone overeind willen houden. De vraag is ook of er nog wel genoeg tijd is om Europese obligaties in het leven te roepen, want dat gaat niet zomaar van de een op de andere dag. Zonder een vorm van politieke unie zal dat onmogelijk worden. En een politieke unie ansich lijkt me ook tamelijk onmogelijk, of op zijn minst een kwestie van very wishful thinking.

In de Duitse politiek begint Merkel meer kritiek over zich heen te krijgen. Als ze nu toch zulke draconische maatregelen aan zou kondigen, zou dat desastreus zijn voor haar politieke carrière. Het zou in de volgende verkiezingen ook een nederlaag betekenen voor haar politieke partij, de CDU. Grondwettelijk kleven er ook veel haken en ogen aan het introduceren van Euro-obligaties. Dat zal op zijn minst niet zonder slag of stoot gaan.

Crash in mei-juni ** of later in 2012?
Dus ik ga me opnieuw voorbereiden op een flinke crash, maar deze keer houd ik er iets meer rekening mee dat Draghi toch iets nieuws in zijn hoge hoed vindt. Sim Sala Bim, en de Euro kan weer tijdje vooruit. Merkel zal dan weinig keus meer hebben dan vol schaamte alleen nog naar haar voeten te kijken. Hopelijk (*voor hem) gaat Draghi’s truc deze keer wel iets langer mee dan zijn laatste LTRO-spreuken/sprookjes.* Voor het Europese volk zou het overigens het beste zijn als Draghi’s kaartenhuis in zou storten, en we zouden kunnen beginnen met de zeer pijnlijke wederopbouw van Europa, met onze voeten op de aarde en niet langer met onze neus in de (geld)hemel.

** Een datum plakken op een toekomstige gebeurtenis is zeer moeilijk. Mei/juni is voornamelijk gebaseerd op het feit dat de effecten van LTRO2 zeer snel uitgewerkt lijken te zijn, wat betreft de obligatierentes. Als Spanje uit de Euro stapt, dan is het sowieso over voor de Euro, maar dat zal eerder 2013 of najaar 2012 worden. Wat betreft mei/juni kunnen de volgende drie factoren een grote invloed op de ontwikkelingen hebben: Ierlands komende referendum (31 mei), de aanstaande Griekse verkiezingen (6 mei) en de Franse verkiezingen op 22 april en 6 mei.
Er is een reële kans dat Ierland tegen de EU begrotingsregels gaat stemmen. De Ierse bevolking is sterk gekant tegen Europese beïnvloeding van de politiek en de financiën. Een sterk Nee van Ierland zal het sentiment in de Eurozone negatief kunnen beïnvloeden. Bij de Griekse verkiezingen op 6 mei is er een grote kans dat er een nationalistische partij gaat winnen die de door de EU opgelegde “Austerity” maatregelen terug zal willen draaien. Een volwaardig faillissement van Griekenland ligt dan in het verschiet, en zou mijns inziens verstandig zijn. Het Griekse volk staat bloot aan een humanitaire ramp, zonder enig positief vooruitzicht en een stijgende schuldenlast. Als het toch al zo slecht gaat, is het beter om maar de knoop door te hakken, bankroet te gaan, en dan van de grond af aan alles opnieuw op te bouwen. En de echte bom onder de Euro ligt in Frankrijk. Als de socialist François Hollande de verkiezingen wint, zal hij veel van de nieuwe fiscale en begrotingsregels ongedaan willen maken. Volgens de huidige peilingen zal Hollande in de tweede ronde winnen van Sarkozy. Uitgebreide uitleg is te vinden bij Gains Pains & Capital (11 april 2012). Graham Summers doorspekt zijn artikelen met aanbiedingen voor zijn diensten, maar de analyses zijn regelmatig interessant om te lezen. Het is wel fair op te merken dat hij al meerdere malen zijn voorspellingen verkeerd getimed heeft.

*** En het ESM dan?
Het ESM kan uiteraard tijdelijk de druk van de ketel halen. Spanje gaat dit jaar nog grote problemen krijgen met de herfinanciering van haar obligaties. Spanje zal een kleine 200 miljard euro op moeten halen bij de financiële markten om haar obligaties door te schuiven en om het begrotingstekort te financieren. Italië begint ook in de kritieke regionen van de obligatierentes te komen (5,48% momenteel). Deze twee landen dragen momenteel zeer veel geld bij aan het ESM, maar kunnen onmogelijk nog bijdragen als ze zelf hulp uit hetzelfde fonds nodig hebben. Netto betekent dit dat Duitsland en Nederland veel meer garanties zullen moeten geven voor het ESM. En tevens zal het ESM al in 2012 beginnen met incasseren vanuit de Duitse en Nederlandse staatskas, waardoor de staatsschuld van beide landen snel op zal lopen. Italië en Spanje zijn samen goed voor 200 miljard Euro aan garanties in het ESM. Als die 200 miljard wegvallen, dan zullen die gedragen moeten worden door de overige (nog) “sterke” schouders. Sterker nog: Zodra Italië, Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, Cyprus en Malta wegvallen, slaat het een krater van 260 miljard euro in het ESM. Duitsland zal netto even 110 miljard extra bij moeten leggen, Frankrijk 83 miljard (zeer twijfelachtig als Hollande de verkiezingen wint) en Nederland zo’n 23 miljard. Of de belastingbetalers, de burgers dit allemaal gaan pikken, is nog maar zeer de vraag. In een volgend artikel ga ik verder in op het op losse schroeven staande Europese Stabiliteits Mechanisme.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s