Nepherstel.

Er is niks veranderd aan het doemscenario; want het geld voor herstel is nauwelijks op de benodigde plekken aangekomen.

Doemscenario is totaal niet op zijn plaats; de toekomstige economie is met bijna wetenschappelijke precisie te voorspellen. Een syteemcrisis is onafwendbaar ondanks alle positieve berichten.

Europese Denktank: Valse statistieken over nepherstel kunnen instorting niet voorkomen
‘Overheden proberen werkelijke situatie economie zo lang mogelijk verborgen te houden’

 
Volgens LEAP/E2020 zal de eerste monstergolf, die van massale werkloosheid, aan het einde van de zomer de economiën van de VS, Europa en Azië beginnen te overspoelen.
 
In de voorlaatste editie van het Global Europe Anticipation Bulletin (nr.36) stelde de toonaangevende Europese denktank LEAP/E2020 dat in de maand september duidelijk zou worden dat er geen economisch herstel zou komen, maar dat met name de Westerse economiën in de tweede helft van 2009 getroffen zouden gaan worden door drie verwoestende monstergolven.
 
Deze verwachting wordt in de septemberuitgave van het bulletin (nr.37) definitief bevestigd. Omdat de overheden volgens LEAP/E2020 niet de juiste maatregelen hebben genomen, is alle hoop op een spoedig herstel vervlogen, al proberen de overheden en de media volgens de denktank de burgers met valse, soms zelfs absurde statistieken en cijfers nog zo lang mogelijk in het ongewisse te laten over wat hen op zeer korte termijn te wachten staat.

De vertraging van de instorting van de wereldeconomie, de oorzaak van al het ‘goede nieuws’, is slechts te danken aan de enorme hoeveelheden publiek geld die de laatste 12 maanden in de economiën zijn gepompt. Maar de extra tijd, gekocht met het geld van de belastingbetalers van over de hele wereld, had gebruikt moeten worden om het internationale monetaire systeem in het hart van de huidige systeemcrisis te hervormen.
 
Er is echter, ondanks een paar cosmetische aanpassingen en gigantische financiële giften aan de Amerikaanse en Europese banken, niets substantieels gedaan. Daarom zal in de nabije toekomst de aloude regel ‘ieder voor zich’ de boventoon gaan voeren.
 
Nu de zomer van 2009 ten einde loopt en de drie in de vorige editie besproken monstergolven de wereldeconomie hard beginnen te raken (werkeloosheid, faillissementen en monetaire schokken), is de tijd om het systeem te helen of voor te bereiden op een zo pijnloos mogelijke transformatie naar een nieuwe wereldwijd systeem, voorbij. De eerste tekenen van een enorme ontkoppeling worden zichtbaar: de rest van de wereld trekt zich snel uit de Dollarzone terug. Statistieken laten zien dat er 95% kans is dat er in de nabije toekomst 1 biljoen nieuwe Amerikaanse dollars zullen worden bijgedrukt – geen aantrekkelijke gedachte voor de Dollarzone.
 
Valse statistieken maken chaos wereldeconomie goed duidelijk
We stevenen recht af op de geopolitieke ontwrichting die we voor het vierde kwartaal van 2009 voorspeld hebben. In de nieuwste GEAB analiseert ons team de huidige trends (vastgoedmarkt, strategische zaken) binnen de ontstane chaos, die het resultaatzijn van een vloedgolf ongebreidelde publieke uitgaven en een hardnekkig ongecontroleerd financieel systeem, in de context van almaar inconsistenter wordende officiële cijfers en statistieken.
 
Volgens onze onderzoekers is ontwrichting paradoxaal genoeg de enige manier geworden om te komen tot economisch herstel. Dit herstel zal binnen een totaal van het huidige, ons bekende systeem afwijkende wereldwijde structuur en interactie tussen economische, sociale en financiële terreinen gaan plaatsvinden. Wij geloven dat de eerste tekenen van deze ‘post-crisis wereld’ in de zomer van 2010 zichtbaar zullen worden, en dat er in de komende maanden steeds meer naar verwezen zal worden.
 
Zoals we in onze vorige edities verwachtten kan ondertussen niemand nog een waarheidsgetrouw beeld schetsen van de wereldwijde economische situatie, omdat de macro-economische cijfers zichzelf steeds vaker tegenspreken of simpelweg absurd zijn. De meetinstrumenten zijn inmiddels zó gemanipuleerd en éénzijdig afgestemd op de wispelturige Amerikaanse dollar, dat geen enkele regering, internationale organisatie of bank met enige zekerheid kan zeggen in welke richting het wereldwijde systeem zich beweegt.
 
De media weerspiegelen deze chaos en dragen bij aan de verbijstering van hun lezers, kijkers en toehoorders. Met de dag en zelfs met het uur wordt er tegenstrijdige informatie gegeven over de economie, de financiële situatie of de munteenheden. Beleidsmakers, ondernemers, werknemers, economen, analisten… voor hen allen is het koffiedik kijken wat er in de komende maanden allemaal staat te gebeuren.
 
 
 
LEAP/E2020 is van mening dat de bovenstaande grafiek feiten laat zien die niet genegeerd kunnen worden: het wereldwijde economische, financiële en monetaire systeem slaat in versneld tempo op hol, en de zwakte van het systeem heeft inmiddels in de historie nog nooit vertoonde dieptepunten bereikt, waardoor zelfs de minste of geringste schok -financieel, geopolitiek of zelfs door een natuurramp- het in kan doen laten storten. De duizelingwekkende val van de Verenigde Staten in de bodemloze put van publieke schuld heeft letterlijk een explosieve situatie veroorzaakt.
 
De overheden weten dit. Zonder de voortdurende steun met publiek geld zouden de wereldeconomiën hun instorting weer snel hervatten. Het gevolg zal zijn dat de belastingen in Japan, Europa en de VS enorm verhoogd zullen moeten worden. Als er dus iets ‘hersteld’ zal worden, dan zullen dat hoge belastingen zijn.
 
In Japan besloten de stemgerechtigden recent dat, geconfronteerd met een ongekend hoge werkloosheid en een economie in vrije val, hun decennia aan de macht zijnde leiders naar huis te sturen. Hiermee hebben de Japanse kiezers zeer waarschijnlijk de fase van grote politieke onrust, behorende bij het volgende stadium van de crisis, ingeluid. Deze zomer werd ook de regering Obama verrast door de publieke woede, die zich met name richtte op het -in financieel opzicht broodnodige- gezondheids-hervormingsplan.
 
 
 
Een zeer illustratieve analogie ten aanzien van de crisis vandaag is een rubberen bal op een naar beneden gaande roltrap. De van trede naar trede omhoog springende bal lijkt zich met iedere trede weer te ‘herstellen’, waardoor de indruk wordt gewekt dat de val gestopt is. De bal zakt echter iedere keer steeds verder weg, waarmee feitelijk de instorting hervat wordt.
 
‘Gedesoriënteerde’ economische spelers en beleidsmakers
Vanzelfsprekend draagt dit alles niet bij aan een goed investeringsklimaat. De produktiecapaciteit is op een nog nooit eerder geziene schaal stil komen te liggen. Voorraden worden maar mondjesmaat aangevuld, waardoor er geen enkele hoop is op een eventueel herstel dat hier op gebaseerd is.
 
De consumenten worden steeds realistischer: geen geld, geen aankopen. Hun salarissen dalen – tenminste, als ze niet al ontslagen zijn. De banken lenen geen geld meer uit omdat ze van zichzelf weten dat ze feitelijk failliet zijn, ondanks het ‘gouden’ zand dat de laatste maanden in de ogen van de publieke opinie is gestrooid. De overheden kunnen het fanatieke consumeren van het verleden niet op eigen houtje vervangen. In Amerika zou er ieder jaar $ 2,5 biljoen in de economie moeten worden gepompt om een terugkeer naar de oorspronkelijke situatie mogelijk te maken. Obama’s stimulansprogramma, minder dan $ 400 miljard per jaar over een periode van 2 jaar, zou bij lange na niet voldoendezijn, indien dit geld bedoeld zou zijn om de gestopte uitgaven van de burgers en bedrijven te vervangen.
 
 
 
Het probleem is dat de Amerikaanse economie zich nu juist in die situatie bevindt. Maar de VS staat hier niet alleen in; Europa en Azië worden eveneens geconfonteerd met een drastisch oplopende werkloosheid, die na deze zomer door middel van statistieke manipulaties niet langer verborgen meer zal kunnen worden gehouden. Van Beijing tot Parijs, in Washington, Berlijn, London, Tokyo of Amsterdam, iedere truc wordt gebruikt om zo lang mogelijk te verbergen dat er een vloedgolf nieuwe werklozen aankomt, dat werklozen uit de WW zullen moeten, jongeren zonder baan op stageplekken moeten blijven of gerecruteerd worden voor baanloze korte termijnsprojecten, en dat bedrijven en fabrieken met publiek geld kunstmatig aan de gang zullen moeten worden gehouden. En dat allemaal in de hoop dat het herstel spoedig zal volgen.
 
Herstel niet op tijd – Eerste monstergolf heeft bijna de kust bereikt
Jammer genoeg zal een herstel niet op tijd komen. Vanaf september zal de wereld steeds meer te lijden krijgen onder de impact van de drie verwoestende monstergolven:
 
– Het ontstaan van massale werkloosheid, vooral voor mensen wier WW-termijn zal verlopen, en de desastreuze gevolgen die dit zal hebben voor de sociale en politieke stabiliteitvan onze landen, begint nu zichtbaar te worden.
 
– Het aantal faillissementen van bedrijven, gemeenten, etcetera, en financiële tekorten op alle terreinen zijn aan het exploderen.
 
– Daarnaast is er natuurlijk de schadelijke impact van dit alles op de Amerikaanse dollar, de Amerikaanse staatsobligaties, als ook op die van Groot Brittannië.
 
De eerste monstergolf zal aan het einde van deze zomer de kust bereikt hebben. De tweede komt er ook al aan, en de derde is reeds zichtbaar aan de horizon. Hoe dan ook, áls de Eurozone en Azië zich beter kunnen verweren tegen de impact van deze monstergolven, dan is hun situatie toch niet zo sterk dat ze al een herstel kunnen verwachten. De gevolgen zullen voor de VS, de dollar en de Amerikaanse staatsobligaties aan de ene kant, en voor Groot Brittannië en het Britse pond aan de andere kant, harder zijn. Ook midzomernacht dromen komen aan hun einde!
 
Maar voor degenen die nog steeds genoeg geld bezitten om te reizen zullen de vakanties nóg gewoon kunnen blijven doorgaan, zeker omdat de hotels, luchtvaartmaatschappijen, vakantieparken, etc. ongelooflijke kortingen geven. Nóg een (tijdelijk) teken van het zogenaamde ‘herstel’…
 
Xander
 
Bron: LEAP/E2020
 
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in oud-vkblog. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s