Wilders; verander naam Jordanie in Palestina.

Wilders: Verander naam Jordanië in Palestina

Verderop in dit artikel van Xandernieuws een mooie en doordachte analogie die de gewone burger duidelijk kan maken dat Israel niet zomaar eventjes Jeruzalem kan afstaan
aan een groepje arabieren die zich sinds pakweg 1967 Palestijnen hebben genoemd en daarvoor nooit eerder in geschiedenisboeken of andere verhalen genoemd werden.
‘Israël belangrijkste front in strijd tegen Islamitisch barbarisme’ – ‘Nederlandse ambassade Israël moet verhuizen naar Jeruzalem’


 
Al vaker geplaatst: het VN-Verdelingsplan uit 1947, waarbij het grootste deel van het (blauw omlijnde) gebied dat eerder aan de Joden was toegewezen, aan de Arabieren werd gegeven. Toch gingen de Joden hiermee akkoord; de Arabieren echter niet. De grijze gebieden werden tijdens de Arabische uitroeiingsoorlogen in 1948 en 1967 door Israël veroverd.
 
Geert Wilders, de leider van de PVV die bij de afgelopen verkiezingen een enorme zege boekte en volgens de meest recente opiniepeilingen nu de tweede partij van het land zou worden -met slechts één zetel achterstand op de VVD- wil het al 62 jaar durende conflict tussen Israël en de Arabische landen op een eenvoudige en logische wijze oplossen: hernoem de staat Jordanië in Palestina, aangezien de meerderheid van de inwoners van dat land toch al Palestijns is.

‘Jordanië is Palestina,’ verklaarde Wilders afgelopen week. ‘De naamsverandering zal een einde maken aan het conflict in het Midden Oosten en de Palestijnen hun alternatieve thuisland geven.’
 
Wilders zei tevens dat Israël een speciale plaats verdiend in de (nieuwe) Nederlandse regering, omdat de Joodse staat in onze plaats vecht voor het behoud van Jeruzalem. ‘Als Jeruzalem in de handen van de Moslims valt, dan zijn daarna Athene en Rome aan de beurt. Daarom is Jeruzalem het belangrijkste front bij het beschermen van het Westen. Dit is namelijk geen territoriaal maar een ideologisch conflict, een strijd tussen de mentaliteit van het bevrijdde Westen en de ideologie van het Islamitische barbarisme.’

Volgens de PVV-leider bestaat er al sinds 1946 een Palestijnse staat: Jordanië. Wilders zou het liefst zien dat een nieuwe Nederlandse regering Jordanië daarom voortaan ‘Palestina’ gaat noemen, en ook dat de Nederlandse ambassade in Israël verhuisd zal worden naar Jeruzalem.

Volgens de Saudische krant Al-Watan reageerde de Jordaanse ambassadeur woedend op Wilders voorstellen. Ook zou zijn Nederlandse collega in Jordanië binnenkort op het matje worden geroepen om uitleg te verschaffen. De Jordaanse minister van Media en Communicatie, Nabil Al Sharif, omschreef Wilders standpunten als ‘een echo van de stem van rechts Israël’ en ‘kraaiengekrijs’.

 
‘Jordanië is een onafhankelijk en veilig land dat de Palestijnse zaak steunt, en het idee van een alternatief thuisland is niets meer dan een waanidee van een paar mensen,’ aldus de minister, daarbij geheel voorbijgaand aan het feit dat de meerderheid van de bevolking in zijn eigen land Palestijns is.
 
Historisch gezien heeft de minister op één punt gelijk: Jordanië is niet het alternatieve thuisland van de Palestijnen, maar het originele thuisland. En zelfs dat is niet geheel correct, aangezien de ‘Palestijnen’ die een eigen staat claimen op het grondgebied van Israël als volk nooit hebben bestaan, mede omdat zij uit minimaal 20 verschillende landen afkomstig zijn. In geen enkel geschiedenisboek valt vóór 1967 -toen Israël Jeruzalem bevrijdde- ook maar iets te ontdekken over een volk dat ‘de Palestijnen’ heette, laat staan dat zij ooit een eigen heerser, een eigen cultuur, een eigen munt etc. hebben gehad.

Prominente Palestijnen hebben -meestal buiten het zicht van de Westerse camera’s- toegegeven dat zij zichzelf in de eerste plaats als ‘Arabieren’ beschouwen en zelfs dat het begrip ‘Palestijnen’ inderdaad om politieke redenen verzonnen is. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de Palestijnen dezelfde gedachte heeft. ‘Een eigen staat’ is slechts een voorwendsel om de staat Israël van de kaart te vegen en de Joden daar -goedschiks of kwaadschiks- te verwijderen, zodat het gebied, dat lange tijd door Moslims bezet werd, weer teruggebracht kan worden in het Islamitische umma of ‘rijk’. (1)

Als Duitsland WO-2 gewonnen had…
De situatie kan met de volgende analogie worden duidelijk gemaakt. Stel dat Hitler aanvankelijk de Tweede Wereldoorlog zou hebben gewonnen. Nederland is permanent bezet en de oorspronkelijke bevolking -wij Nederlanders- vluchten voor een groot deel naar het buitenland. De Nazi’s zien Nederland als veroverd ‘Lebensraum’ voor de Duitsers, die gestimuleerd worden om in de nieuwe Duitse gebieden te gaan wonen.

 
Na vele jaren komt er echter opnieuw een oorlog, waardoor Duitsland bezet Nederland moet opgeven. De VN stelt een resolutie op waarbij de oorspronkelijke bevolking, de Nederlanders, weer naar hun eigen land kunnen terugkeren. De inmiddels daar wonende Duitsers mogen er blijven wonen. De Nederlanders gaan akkoord, maar de Duitsers die in Nederland wonen niet; die verklaren dat ze iedere teruggekeerde Nederlander de Noordzee in zullen drijven.
 
Duitsland legt zich echter niet neer bij de situatie en is vast van plan om Nederland opnieuw te veroveren. Om de in Nederland wonende Duitsers te beschermen worden deze opgeroepen om het land tijdelijk te verlaten. Velen van hen worden met Duitse bussen en legervoertuigen tijdelijk naar Duitsland gehaald en daar in kampen gehuisvest, in afwachting van het verslaan en verdrijven van de teruggekeerde Nederlanders.
 
Zodra nog maar een klein deel van de Nederlanders is teruggekeerd, verklaart Duitsland opnieuw de oorlog. Tot hun eigen verbijstering konstateren de Nederlanders dat ze, ondanks de VN-resolutie, door het buitenland in de steek worden gelaten. Niemand komt hen helpen. Maar dan gebeurt er een groot wonder: met slechts een handvol gemotiveerde vrijheidsstrijders -waarvan er 5 één geweer moeten delen- lukt het om de Duitse invasie tegen te houden. Alleen de provincies Limburg, Noord Holland, inclusief en het noordelijk deel van Amsterdam, de grachtengordel en een deel van Gelderland blijven bezet.

In de daarop volgende 19 jaar bouwen de teruggekeerde Nederlanders in razendsnel tempo hun land weer op. Onder Duitse bezetting was het volkomen verwaarloosd, maar binnen korte tijd wordt het land zeer welvarend. De Duitsers zien het met lede ogen aan en na 19 jaar verzamelen zij met hun bondgenoten voor de derde keer hun strijdkrachten aan de grenzen van Nederland, dat van alle kanten aangevallen wordt. En wéér doet de internationale gemeenschap niets om de Nederlanders te beschermen.

 
Het wonder herhaalt zich echter: de Nederlanders winnen opnieuw en weten zelfs de bezette provincies Limburg, Noord Holland en Oost Gelderland te bevrijden. Het land is weer één, en misschien nog wel belangrijker: de hoofdstad Amsterdam is weer één ongedeelde hoofdstad. Er wordt een groot nationaal volksfeest georganiseerd, mede omdat het plein waar ooit het vernietigde nationale symbool op stond -het Paleis op de Dam- ook weer in ons bezit is gekomen. Vlakbij de enige overgebleven muur van het Paleis hebben de Germanen echter een grote ‘Gedächtniskirche’ gebouwd, met bovenop een enorm hakenkruis, ter herinnering aan de tijd dat het land nog bij het Duitse ‘Lebensraum’ hoorde.
 
De vreugde van de Nederlanders is echter van korte duur. Onder grote druk van de internationale gemeenschap wordt het heroverde Paleis-op-de-Dam plein met daarop de Gedächtniskirche weer overgedragen aan de in Amsterdam woonachtige ‘Germanen’. Vervolgens beginnen de in het bevrijdde Limburg woonachtige Duitsers met het plegen van terreuraanvallen in heel ons land. Winkels, bussen en restaurants worden opgeblazen of overvallen. Hierbij komen duizenden onschuldige Nederlanders om het leven. Tevens beginnen zij een eigen staat -‘Germania’- te eisen in Limburg en Noord Holland, wat zij nog steeds ‘bezette’ gebieden noemen. Ook eisen zij ‘hun’ hoofdstad Amsterdam op, omdat daar hun ‘nationale symbool’ -de Gedächtniskirche- staat.
 
Door middel van een uitgekiende mediacampagne vol leugens en misleidingen weten zij het grootste deel van de wereldbevolking op hun hand te krijgen. Als Nederland weer eens een militaire actie moet uitvoeren om de terroristen te stoppen, dan laten zij doelbewust de vernietigde terreurposten -die zijn gevestigd in gewone huizen, brandweerkazernes, scholen en ziekenhuizen- aan de wereldwijde media zien, en geven zo de valse indruk dat de Nederlanders ‘barbaarse genocideplegers’ zijn. Het Duitse thuisland wil echter niets met deze ‘Germaanse’ terreurplegers te maken hebben -niet om humanitaire, maar om puur politieke redenen-, en sluit de grens met Limburg van meet af aan hermetisch af.

De internationale gemeenschap eist dat de Nederlanders steeds meer concessies doen aan de terreurplegers. Aanvankelijk proberen we vrede met hen te sluiten, maar iedere keer laten de ‘Germanen’ het -soms op het allerlaatste moment- stuklopen. Uiteindelijk zijn we al die terreur zo zat dat we besluiten ons terug te trekken uit Limburg. Met de VN spreken we af dat wij totaal geen verantwoordelijkheid meer hebben voor wat er in Limburg gebeurt.

De beloofde vrede komt na de terugtrekking echter niet. Integendeel, de ‘Germanen’ beginnen met het vrijwel dagelijks afvuren van raketten op Noord Brabant, omdat zij héél ‘Germania’ willen bevrijden – heel Nederland dus. Daarom sluit Nederland de grens met Limburg af, wat vreemd genoeg alleen maar internationale veroordeling oplevert. Het enige wat de Nederlanders willen doen is zichzelf beschermen, maar klaarblijkelijk vinden de andere volken dat wij daar geen recht op hebben.

 
Dan begint de rest van de wereld er door de aanhoudende leugencampagne steeds meer aan te twijfelen of er eigenlijk ooit wel zoiets als ‘Nederland’ heeft bestaan, en of dat Paleis op de Dam, dat ooit eens in alle geschiedenisboeken te vinden was, misschien inderdaad verzonnen is, zoals de ‘Germanen’ blijven beweren. Ook krijgen de Nederlanders -tegen alle afspraken in- de schuld van de door de Germaanse terroristen gecreëerde dramatische leefsituatie van veel van de in Limburg woonachtige Duitsers.

Uiteindelijk vindt de wereld, bang voor een nieuwe grote oorlog met het machtige Duitsland, dat de Germanen maar hun eigen staat moeten krijgen in Limburg en Noord Holland, en dat Amsterdam weer opgedeeld moet worden. Het deel van Amsterdam ten noorden van het Noordzeekanaal moet de nieuwe hoofdstad van ‘Germania’ worden, terwijl het zuidelijk deel bij Nederland kan blijven -behalve dan de al die jaren betwistte grachtengordel; de ‘Germanen’ weigeren over permanente vrede te praten als de grachtengordel -in het verre verleden ooit door de Hollanders gebouwd- niet definitief aan hun wordt toegewezen.

Natuurlijk verzetten de Nederlanders zich fel tegen zulke onrechtvaardige eisen, maar tot hun verbijstering en woede zien ze dat de wereld zich steeds meer achter de Germanen opstelt – misschien wel omdat vrijwel alle landen inmiddels afhankelijk zijn geworden van de technologie van het rijke Duitsland, de grootste voorstander van een aparte Germaanse staat in Nederland.

 
Zelfs de meest fervente nationalisten, die het oorspronkelijke Nederland één willen houden, beginnen te overwegen of er dan toch maar niet moet worden toegegeven aan de Germaanse terroristen – ondanks het feit dat deze gezworen hebben dat héél ‘Germania’ -dus héél Nederland’- gezuiverd moet worden van de Nederlanders, die, als zij niet vrijwillig terugkeren naar de landen waar ze destijds naar toe zijn gevlucht, desnoods allemaal vermoord moeten worden.

Politici en pro-Nederland aanhangers die opkomen voor de belangen van de Nederlanders en de Nederlandse historie worden met leugenachtige complottheoriën (en valse geschriften zoals ‘De Protocollen van de Oudsten van Mokum’) zwart en belachelijk gemaakt. Er moet en zal een apart ‘Germania’ komen, en de Nederlanders -die inmiddels de schuld krijgen van zo’n beetje álle wereldproblemen- hebben dat maar te slikken, zelfs als dit betekent dat het nieuwe ‘Germania’ net als Limburg van een welvarend gebied veranderd in een door fascisten overheerste terreurstaat, waar ieder tegengeluid onmiddellijk met moord de kop in wordt gedrukt.

 
Natuurlijk kan deze analogie nog verder uitgebreid en verfijnd worden en valt niet op ieder terrein een exacte parallel te trekken, maar de teneur is hetzelfde: vul voor ‘Nederlanders’ Joden / Israëli’s in, voor ‘Germanen’ Palestijnen, voor ‘Duitsland’ de Arabische/Islamitische wereld en voor ‘Duitse technologie’ Arabische olie.
 
Om nog even in de analogie te blijven: Wilders eist nu dat het oorspronkelijke thuisland van het grootste deel van de ‘Germanen’, Duitsland, voortaan maar ‘Germania’ genoemd moet worden. Hij zou ook kunnen eisen dat de Germanen, die stelselmatig weigeren samen te leven met de Nederlanders, bij hun volksgenoten in Duitsland gaan wonen, want daar hebben ze al láng en breed hun eigen staat. Maar Duitsland wordt nog steeds overheerst door een Nazi-kliek, die de eigen bevolking zwaar onder de duim houdt, en ziet dus niets in deze logische oplossing en ontkent dus dat de ‘Germanen’ eigenlijk Duitsers zijn.

Een verenigd ‘Nederlands Germania’ of ‘Germaans Nederland’ -twee volken in één land- gaat eveneens niet werken, aangezien de Germanen -onderling verdeeld in twee kampen, maar eensgezind in hun anti-Nederland zijn- vasthouden aan hun officiële hoofddoel: de ‘bevrijding’ van heel Germania en de verwijdering van alle Nederlanders.

Wilders heeft volkomen gelijk: het gaat niet om land, het gaat om een ideologie. Natuurlijk zal hij door heel politiek links en de zogenaamde ‘Christen’-Democraten verketterd worden om deze opvatting, want die zien wel iets in het idee om de ‘Germaanse’ terreurstaat in Limburg uit te breiden tot Oost Gelderland, Noord Holland en het noorden van Amsterdam, inclusief de grachtengordel. Dat er vanuit deze opgegeven provincies straks onvermijdelijk raketten op Zuid Holland, Utrecht en de andere provincies zullen neerregenen deert hun klaarblijkelijk niet, of het wordt -tegen beter weten in- ontkend.

De Nederlanders zien zich steeds meer bedreigd in hun voortbestaan. Eén leider van een groot land dat streeft naar kernwapens roept zelfs wekenlijks dat Nederland van de kaart geveegd moet worden. Daarom begint Nederland zich voor te bereiden op een vierde en misschien wel beslissende oorlog om zijn bestaansrecht. Zullen de Nederlanders opnieuw helemaal alleen staan en het moeten opnemen tegen een overweldigende overmacht?

Xander

Dit bericht werd geplaatst in oud-vkblog. Bookmark de permalink .

23 reacties op Wilders; verander naam Jordanie in Palestina.

 1. The_Saint zegt:

  Het konflikt is veel te ingewikkeld om voormij hier even een oplossing aan te dragen.
  Wat ik er wel over kwijt is is een uitspraak van 1 van de voormalige PM’s van dit land….die sprak , toen hem gevraagd werdt over het gegeven Jerusalem , het volgende :
  " Het is niet aan mij of aan Israel om te beslissen over Jerusalem , Jerusalem behoordt toe aan alle Joden…"
  Ziehier het probleem….

 2. Paul Nijbakker zegt:

  De historie van de Joden geeft aan dat zij het grondgebeid van het later Joodse koninkrijk veroverden op andere volkeren. De enige rechtvaardiging die daarvoor gegeven wordt is dat "God" het land aan de Joden gegeven heeft. Het feit is dat de Joden (die uit meer dan 20 Landen naar Palestina emigreerden en emigreren) het bestaansrecht van Israel en het feit dat Jerusalem hoofdstad moet zijn op even zwakke gronden baseren. Het is een selectief gebruik van de historie.
  De vergelijking met de bezetting van Nederland door de Duitsers gaat aan alle kanten mank. Het Joodse rijk eindigde z’n 2000 jaar geleden. Hoe zouden de Nederlanders het vinden wanneer de nazaten van de Batavieren opeens vanuit allerlei landen naar Nederland zouden emigreren met als bewijs voor hun recht op het land een oeroud boek dat bewijst dat zij daar ooit woonden?

 3. Hyperinflatie zegt:

  Ieder land of volk is ontstaan vanuit overheersing en verovering van andermans land. Ieder volk is een ratjetoe van andere volken.
  Dus wie het sterkst is, mag het land houden en opeisen. Het Joodse rijk werd 2000 jaar geleden veroverd en later weer terug veroverd.
  De goede mensen -in welvaart- zeggen echter altijd; geef maar gewoon weg, we willen geen ruzie.
  Als de nazaten van de Batavieren ons land komen opeisen dan moeten we die gewoon teruggeven, volgens de goede mensen in welvaart met een bakje koffie naast het toetsenbord.
  De werkelijkheid is anders en kinderachtig, maar waar; wie het sterkst is, heeft de macht. Wij mogen Nederlanders zijn, omdat we ons landje kunnen verdedigen en als die verdediging wegvalt dan is Nederland als land voorbij.

 4. Hyperinflatie zegt:

  Even vergeten.
  Israel bestond al ver voordat de Koran geschreven werd. Het Joodse volkje vestigde zich in een stukje woestijn waar niemand interesse in had, maar waarschijnlijk was er wel ergens een Arabische sjeik die het land ooit geclaimed had. Het beloofde land was meer een soort teruggave van een oud land en geen nieuw veroverd land.
  Archeologische vondsten over Koning Salomo en zijn koperen rijkdom zijn geen fabel.

 5. Arjan Fernhout zegt:

  Godallemachtig, wat een stompzinnig verhaal. Uri Avnery schreef al dat Israël een 19e eeuwse ideologie handhaaft en aan de verkeerde kant van de geschiedenis leeft. Er blijven mensen bestaan die de essentie van 1945 maar niet willen of kunnen begrijpen. Hier helpt niets anders dan terug te grijpen naar Hannah Arendt, Martin Buber, Hans Kohn, Ahad Ha’am en zovele andere oude joden. Ha’am legde als naaste adviseur van Weizmann al uit dat de declaratie van Balfour impliceerde dat de Engelse overheid beloofde een nationaal huis te faciliteren VOOR joden en niet, zoals vaak wordt gesuggerreerd, de reconstructie van Palestina als een nationaal huis VAN joden. Dit impliceerde een negatie van het recht om de belangen van de plaatselijke Arabieren te overrulen en joden te beschouwen als de enige rechtmatige eigenaar van het land. Israël is uit terreur geboren en de geschiedenis leert ons dat de traditie van stichters lang het denkpatroon van latere politieke leiders blijft bepalen. Bij die witgeverfde drol die Wilders heet komt werkelijk alles aan nationaal-socialisme van de eerste helft van de twintigste eeuw te bieden had weer naar boven drijven. De "eeuwige jood" is vervangen door "de eeuwige moslim," de kletskoek over "culturen" van neoconservatieven als Bernhard Lewis en Samuel Huntington wordt overgenomen en sociaal-economisch wordt de agenda van de SP gekaapt.
  Israëliërs en Amerikanen hebben ZELF het terrorisme binnen de Islam gecultiveerd uit (economisch) eigenbelang. Ook een "genie" moet eerst maar eens wat boeken lezen in plaats vanaf de Martinitoren wat te kakelen.

 6. E.T. zegt:

  Jordanie is feitelijk de Palestijnse staat, ook al wordt haar naam niet veranderd.
  75% van de bevolking van Jordanie zijn Palestijnen, ook al bestaat het koninghuis uit de resterende minderheid.
  Overigens, voor wie het oude Joodse noemt, en minder in ‘klein Israel’.
  In dit verband is het volgende oude mopje geloof ik wel bekend:
  "
  Israeli Sense of Humor at UN
  An ingenious example of speech and politics occurred recently in the United Nations Assembly which made the world community smile. A representative from Israel began: "Before beginning my talk I want to tell you something about Moses. When he struck the rock and it brought forth water, he thought, ‘What a good opportunity to have a bath! He removed his clothes, put them aside on the rock and entered the water. When he got out and wanted to dress, his clothes had vanished. A Palestinian had stolen them."
  The Palestinian representative jumped up furiously and shouted, "What are you talking about? The Palestinians weren’t there then!"
  The Israeli representative smiled and said, "And now that we have made that clear, I will begin my speech.""

 7. janplezier zegt:

  Arjan Fernhout, je refereert naar Uri Avnery, Hannah Arendt, Martin Buber,
  Hans Kohn, Ahad Ha’am en zovele andere oude joden.
  Maar waaruit zou blijken dat hun visie de juiste is.
  Zou er nog een Israel bestaan als de Israëlische bevolking naar die schrijftafel
  wijsheid hadden geluisterd.
  En natuurlijk de interpretatie van de Balfour declaratie, die de joden een nationaal
  huis voor de Joden beloofde. Deze declaratie is natuurlijk niet meer dan een eerste
  stap in de totstandkoming van de staat Israel geweest.
  Tegenstanders van Israel interpreteren de Balfour declaratie altijd zoals het hen
  politiek beschouwd het beste uitkomt.
  Israel is uit terreur geboren, zo stelt Fernhout, en laat daarbij voor de zoveelste
  keer blijken met oogkleppen op naar de geschiedenis te kijken.
  De eeuwige jood heeft hij vervangen door de eeuwige moslim, en maakt duidelijk
  ergens een bel te hebben gehoord maar niet te weten waar de klepel hangt.

 8. Arjan Fernhout zegt:

  @ E.T.
  Tjeez … hebben we toch iets gemeen. Die bak heb ik hier jaren geleden gebruikt … die zat ergens op mijn harde schijf of op een UB-stick in een hele verzameling

 9. Arjan Fernhout zegt:

  @ hyperinflatie
  Begin maar met "De joodse messias" van Arnon Grunberg. Filosemieten als Wilders of Plezier zijn eenvoudig terug te herkennen in de belangrijkste figuur in dit boek. Milo Anstadt (goed schrijver) had er overigens in "Buitenhof" een aantal jaren geleden geen enkel probleem mee – dit overigens in een discussie over een vermeende toename van antisemitisme in Nederland – om te stellen dat we niet moeten vergeten dat Israël uit terreur geboren is (natuurlijk had dat een "catch" – we moeten joden niet zo zielig en onbegrepen voorstellen als filosemieten dat doen).

 10. FrankS zegt:

  Schandalig dat Jordanië beweert op te komen voor de Palestijnse zaak. De Palestijnse vluchtelingen aldaar hebben al 50 jaar geen status.

 11. janplezier zegt:

  Volgens het IMO blog is Arjan Fernhout ook verantwoordelijk voor het plaatsen van
  nooit gedane uitspraken van Israelische leiders.http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000386.html

 12. Arjan Fernhout zegt:

  @ janplezier 21-06-2010 15:54
  Je flikt het weer. Je uit beschuldigingen uit tweede of derde hand zonder verificatie. In die quotes zijn er minimaal zes (6) van de acht (8) juist. De opmerkingen van Koenig werden verworpen, maar wel in de praktijk gebracht (targetted assassinations, lees hierover Zeev Maoz) en resteert er slechts één (1) mogelijke onjuistheid gepresenteerd door CAMERA (relatief over een onbenulligheid), een clubje waarvan de opmerkingen bij Wikipedia verwijderd worden omdat deze het verschil niet weten tussen "accuracy" en "advocacy."
  Je bent ook zo dom als de neten. Israël is helemaal niet gebaat bij filosemieten zoals jij en Ratna Pelle.

 13. E.T. zegt:

  @FrankS,
  De enige reden dat Jordanie voor de Palestijnen in Israel pleit, is dat ze bang is dat de Palestijnen anders inderdaad naar Jordanie willen. Op zich niet zo erg, maar aangezien ze met een ingebouwde leiderschap komen in zo’n geval, zou het een reeel gevaar zijn voor het Jordaanse koningshuis.

 14. Hyperinflatie zegt:

  Bedankt Jan Plezier voor je verweer tegen Arjan Fernhout.
  Verder voorspel ik dat die Arnon Grunberg aan het eind van zijn carriere zit. Hij is samen met Mulisch de schande van het Nederlandse denken.
  De gehele politieke en intellectuele elite gaat binnen afzienbare tijd van zijn voetstuk vallen.
  Als mensen door krijgen dat pensioenen, levensverzekeringen en huizen straks geen dubbeltje meer waard zijn, dan beseffen we pas dat onze intellectuele elite zo dom is als een koe.
  Gelijk hebben en nauwelijks gelijk krijgen is een groot drama voor mezelf, maar op gebied van de economie en het instorten van het huidige geldsysteem ga ik onherroepelijk mijn gelijk krijgen.

 15. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  P.s. Roemenie is genoemd naar de romeinen die hun (de daciers) overwonnen.
  De auto Dacia is vernoemd naar de oorspronkelijke bewoners
  Om Jordanie om te dopen zou een goede zaak zijn.
  En dat zou via diplomatie kunnen; wat finaciele steun en zo
  Dan joranie bestaat zelf ook niet zo lang, als ik het foed heb is de staat door de engelsen gemaakt
  Maar allez; Joranie is groot genoeg om een economisch succes te kunnen worden
  En zou dat gebeuren: met duidelijke grenzen
  Een andere oplossing was geweest als de joden grond hadden geeist van oostenrijk/duitland in 1945 van de geallieerden….
  die mogelijkheid was ook realistisch.

 16. Arjan Fernhout zegt:

  @ hyperinflatie
  Voor de goede orde: ik heb er geen enkel probleem mee dat JanPlezier (eerder van het VKblog verwijderd onder de namen Broekemans en Geurtsen) telkens weer terugkomt op een scrimmage tussen Ratna Pelle en mij ergens bij VKopinie van een jaartje geleden. Enfin, iedereen kan teruglezen hoe de vork in de steel zat en waar ik zeg: "Dom" geef ik alleen maar aan dat hij niet zozeer mij treft, maar degenen die hij meent te steunen. Dat van Grunberg was uiteraard een grap (als je deze een e-mail stuurt en stelt dat je hem beschouwt als een schande voor het Nederlandse denken dan zal hij dit waarschijnlijk als een compliment opvatten). Als je een goede (niet-ideologische) benadering van het conflict aldaar wilt lezen, dan is "Defending the Holy Land" van Zeev Maoz (ex IDF-instructeur) wellicht het beste boek.
  Voor de rest laat het tijdsgewricht waarin wij leven inderdaad een falen van menswetenschappen zien. Daarbij hoef ik je geen advies te geven, dunkt me.

 17. Klaphek zegt:

  Helder stuk. Ik dacht even dat Wilders en gat in de lucht sloeg. Dat val dus erg mee.
  Over pensioenen zou ik me niet druk maken. Dat geld is weggegeven of uitgeleend. Het is dus uitgegeven door iemand anders. Het enige wat nog rest zijn getallen op de balans van pensioenfondsen.

 18. johanna_nouri zegt:

  @ FrankS 21-06-2010 15:31
  Schandalig dat Jordanië beweert op te komen voor de Palestijnse zaak. De Palestijnse vluchtelingen aldaar hebben al 50 jaar geen status.
  Als je echt wilt weten hoe het zit met de Palestijnen in Jordanië, doe je er goed aan dit blog te lezen: http://www.vkblog.nl/bericht/288414/Over_etnische_en_religieuze_diversiteit_%96_deel_3%3A_de_behandeling_van_Palestijnen

 19. Hyperinflatie zegt:

  Arjan Fernhout.
  Ik ben fan van JanPlezier, Kletersteeg en Klaphek; hun reactie”s getuigen vaak van kennis.
  Bij jou weet ik het niet.

 20. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Wij–ok en mijn alter ego–lezen Uw blogs dan ook gaarne
  Jouw oplossingen zijn in vergelijk met het hagenese circus een hele verbetering…..
  Maar idd–Jordanie is ook maar een "gemaakte" staat, denk, dat als er serieus over gepraat zou worden, of als de palestijnen het gewoon zouden overnemen, dat eenw erkelijke oplossing zou kunnen zijn

 21. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  en eens–na aanschaf van een bureaulamp, een laserbehandeling en een bril zal ik weer foutloos typen.
  Als ik dan nog vrijwillig een lobotemie onderga, kan ik zelfs met de moderators overweg
  ————————
  Ik heb vaak de indruk, dat in dit confict er meer partijen zijn die het conflict willen handhaven, dan dat er partijen zijn die het willen oplossen.
  het is een langszaam brandende lont in kruitvat; de palestijnem worden door iedereen gebruikt en misbruikt.
  Jr krnt mijn mening over de islam
  Maar er hoeft maar een enkel oliesjeik te zijn die wat geld schuift en de palestijnen krijgen biologische of chemische wapens.
  Dat zou het begin kunnen worden van een grootschalig conflict dat niet te stoppen is.

 22. P.H.M. van de Kletersteeg zegt:

  Maar voorlopig is dit de zinnigste oplossing die ik voorgesteld heb gezien; haalbaar en uitvoerbaar.

 23. Nederlandse Palestijn , Mét dezelfde cipiers zegt:

  Het Is Wel Merkwaardig Dat je de israelische Geo politiek Nú Aan Een Geert Wilders en Een Duitsland Óphangt , Die ze zélf bedrijven , Zó Is Palestina Òók Òmgekómen , En Eerder Al Rusland , Europa en Amerika !
  Zég Ééns Èérlijk ….je hebt Dit Tóch óver geschreven van de israelische Geo poitieke agenda hé ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s